ปุจฉา : ละและดับสัญญาเดิมได้ด้วยอะไรครับ

วิสัชนา : วิชา ปัญญา

พุทธะอิสระ