ปุจฉา ครับ : กราบเรียนหลวงปู่ ; อยากรู้ว่าตายแล้วไปไหน เพราะเดี๋ยวนี้เราทุกคนก็รู้ว่าทำดีได้ดี แต่คนชั่วเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด เราจะต้องทำอย่างไรเตือนให้พวกเขามีสติได้เพื่อประเทศไทยจะได้พัฒนา...คนชั่วรีบๆ ตาย ซะ จะได้กลายเป็นคนดีในจิตสำนึกค่ะ

วิสัชนา : เอา .. เอา.. เข้าไป อยู่ดีๆ ก็หานรกมาใส่ตัว ไม่ต้องไปสาปแช่งเขาหรอก เมื่อถึงเวลา เขาตายเองแหละ แม้คุณ และ ฉันก็ไม่รอด ส่วนจะไม่ดี หรือไปเลว มันก็ขึ้นอยู่กับว่า คุณแบกอะไรไป หากแบกดีไป ก็ไปดี หรือจะแบกเลวไป ก้ไปเลว หรือจะแบกดีบ้าง เลวบ้าง ก็ไปดีบ้าง เลวบ้าง สำหรับฉันแล้ว ชีวิตและความตายก็คือการ เดินทาง คนมีปัญญา หากรู้ว่าจะต้องเดินทาง เขาจักไม่แบก หาม หอบ อะไรๆ ไปมาก เพราะมันหนัก จักทำให้เดินทางลำบาก และ ล่าช้า เขาจะถือเอาเฉพาะที่จำเป็น พวกคุณก็ลองใช้สมองตรองดูก็แล้วกัน

พุทธะอิสระ