ปุจฉา : หลังจากสวดมนต์ทำวัตรเช้า และสวดเจริญพระพุทธมนต์ ในตอนกลางคืน หนูได้สวดบทกรวดน้ำบทที่ 8 ( หน้าที่ 43 ) ตามหนังสือบทสวดมนต์ของวัดอ้อน้อย และตามด้วยกล่าวบทแผ่อุทิศบุญกุศล โดยมิได้ใช้น้ำในการกรวดน้ำ แบบนี้ทุก ๆ คน รวมทั้งสัตว์ทั้งหลาย เทพเจ้าทั้งหลาย ฯลฯ ที่หนูแผ่อุทิศบุญกุศลให้ จะได้รับในผลบุญนี้หรือเปล่าคะ ?

วิสัชนา ก็คงได้มั้งคุณ เอาเป็นว่าเมื่อไหร่ที่ฉันเจอ แล้วจะถามให้ก็แล้วกัน

พุทธะอิสระ