ปุจฉา ครับ : ผู้ที่นับถือโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ต้องงดทานเนื้อวัว-ควายและสัตว์ใหญ่จริงหรือไม่ครับ แล้วคติความเชื่อนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรครับ

วิสชนา : เรื่องนี้คงจะมาจากตำนาน ของพี่น้องชาวจีน ที่เล่ากันสืบๆมาว่า เมื่อพระโพธิสัตว์กวนอิม ลงไปช่วยบิดาของท่าน ให้พ้นจากขุมนรกทั้งแปดแล้ว ด้วยผลกรรมอันหนักที่บิดาท่านกระทำเอาไว้ จึงได้ไปเกิดเป็นลูกวัว นับแต่นั้นมาท่านก็เลยไม่กินเนื้อวัว – ควาย เพราะจะเป็นการไปกินเนื้อของบิดาท่าน ผู้คนที่ศรัทธาท่าน จึงพากันเชื่อตาม เลยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันสืบๆมา

 

พุทธะอิสระ