ปุจฉา:    รูปปั้นทองเหลืองชาวโรมัน และรูปนักรบโรมันต่างๆที่เป็นทองเหลือง สามารถนำมาร่วมหล่อพระนาคปรกได้หรือไม่เจ้าคะกราบในความเมตตาขององค์หลวงปู่เจ้าค่ะ

วิสัชนา:  ได้ อนุโมทนา แม้พระพุทธรูปก็ยังใช้ได้เลย เหตุเพราะเรานำไปหล่อพระองค์ใหญ่ เรียกว่า “มหาพุทธพิมพ์” ฉะนั้นการนำพระเล็กไปสร้างพระใหญ่จึงถือว่าสมควร

พุทธะอิสระ