ปุจฉา :   อธิษฐานปัจจัยเพื่อเก็บไว้ทำบุญ แต่มีเหตุให้นำเงินดังกล่าวไปใช้ส่วนตัวก่อน แต่ตั้งใจว่าต้องนำมาคืนแน่  บังเอิญตายเสียก่อนจะผิด/บาปหรือไม่

วิสัชนา – ฉันว่าดีกว่าคนที่ไม่คิดจะทำ เงินของคุณ คุณพอใจจะใช้ทำอะไร ก็ทำไปเถิด หากไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและคนอื่น

พุทธะอิสระ