ปุจฉา :   โทรศัพท์บอกให้เพื่อนทำบุญให้ก่อน กลับมาแล้วจะใช้ให้อย่างนี้จะได้บุญเหมือนทำด้วยตัวเองหรือไม่ครับ

วิสัชนา – หากมีศรัทธา แล้วเข้าทำให้ตามคุณบอก บุญนั้นก็เป็นของคุณ

พุทธะอิสระ