ปุจฉา :ลูกบวชเป็นพระด้วยศรัทธาในศาสนาและด้วยความกตัญญูต่อพ่อแม่ ด้วยเหตุนี้จะเป็นปัจจัยให้ท่านได้ขึ้นสวรรค์หากล่วงลับใช่หรือไม่ครับ หากท่านทำบาปมาก่อน  ผลบุญบวชจะให้ผลก่อนหรือไม่ครับ

วิสัชนา – ได้ หากท่านรับรู้แล้วอนุโมทนา ส่วนบุญกับบาป อันไหนให้ผลก่อนหลัง มันก็ขึ้นอยู่กับอันไหนหนักกว่ากัน

 

พุทธะอิสระ