ปุจฉา : สวดมนต์ด้วยความตั้งใจปรากฏเหมือนไฟช็อตที่นิ้วแปล๊ปๆ เป็นพักๆ เกิดจากปัจัยภายในกายหรือสิ่งภายนอกมากระทบครับ

วิสัชนา – คุณลองหาสมุนไพรแก้ปลายประสาทอักเสบมากิน น่าจะดีขึ้น

พุทธะอิสระ