ปุจฉา :ในบทสวดมนต์มีว่าผู้ใดหมั่นเจริญเมตตาจิตอยู่เนืองๆแล้ว ผู้นั้นจะเข้าสู่พรหมโลกจริงหรือไม่ครับ และถ้าไม่ได้ฌานจะเข้าสู่พรหมโลกได้หรือครับ

วิสัชนา – มันขึ้นอยู่กับว่า จิตคุณสงบและตั้งมั่นอยู่ในขั้นไหน หากอยู่ในฌาณ ตั้งแต่ฌาณ 1 – 2 – 3 – 4 ขึ้นไป จึงจะได้ไปบังเกิดเป็นพรหม

 

พุทธะอิสระ