ปุจฉา - เวลาตักบารตพระสงฆ์ตอนเช้า ถ้าจะใส่เป็นธนบัติแบงค์ ๒๐ - ๕๐ - ๑๐๐ จะเป็นการผิดวินัยของสงฆ์หรือไม่ และเป็นบาปกับผู้ถวายหรือไม่ เพราะไม่ใช่อาหาร

วิสัจชนา : แบงค์ 20 แบงค์ 100 น่ะ มันจะน้อยไปล่ะมั่งโยม น่าจะสัก 500 หรือ 1,000 ล้อเล่นน่ะ ผู้ให้มีจิตจะให้ ก่อนให้ตั้งใจ ขณะให้เต็มใจ ให้เสร็จแล้วสบายใจ และผู้รับ รับโดยหน้าที่ ไม่มีจิตคิดโลภ ไม่คิดจะสะสม เช่นนี้ก็ไม่ผิดบาปอะไร

พุทธะอิสระ