Print
Hits: 3509

ปุจฉา- ผมเป็นคนชอบปลูก ต้นไม้ครับและต้นไม้ที่ชื่นชอบก็เป็นต้นไม้ตระกูลกินแมลง เช่นหม้อข้าวหม้อแกงลิง เหตุที่ชอบไม่ใช่ด้วยความสามารถในการดักจับแมลง แต่ด้วยสีสันครับ แต่เมื่อปลูกแล้วก็จะมีแมลงต่างๆ ตกลงไปตายจำนวนมาก จึงอยากถามองค์หลวงปู่ครับว่า ผมจะบาปไหมครับกับการปลูกต้นไม้เหล่านี้

วิสัชนา – คุณไม่ได้กินแมลงนี้ ต้นไม้มันกิน หากต้นไม้มันแบ่งให้คุณกินด้วย คุณก็คงจะบาปเท่า ๆ กับมันแหละ

พุทธะอิสระ