ปุจฉา:   นมัสการหลวงปู่ฯ ผมสงสัยมานานแล้วว่าในศีล 5-8 หรือ 10 ในศีลข้อไหนที่อนุโลม ในเรื่องการพนันที่ผิด..ศีล?...รวมทั้งศีล 227 ของพระด้วย..นมัสการด้วยความเคารพ

วิสัชนา – ไม่มี

พุทธะอิสระ