ปุจฉา: การถวายเงินกับพระ มี เวปไซค์ ชื่อ http://www.samyaek.com/ ได้ลงข้อมูลเกี่ยวกับการถวายเงินพระ ว่าผิด ขอปุจฉา หลวงปู่ ครับ ว่า ผิดอย่างไร

วิสัชนา : นิสสัคคียปาจิตตีย์/1ตัว (โทษที่ทำความดีให้ตกไป ต้องสละ)

ตกโรรุวนรก 1 ชั่วอายุ คือ 4,000 ปีของชั้นนี้

1 ปีในชั้นนี้ เท่ากับ 210,240 ล้านปีมนุษย์

4,000 ปีในชั้นนี้ เท่ากับ 840,960,000 ล้านปีมนุษย์

โยมที่ร่วมทำผิดกับพระเพราะถวายสิ่งของที่ผิดพระวินัย ก็มีโทษต้องตกนรกขุมเดียวกับพระ แต่จะได้รับโทษเบากว่า