ปุจฉา : กราบ นมัสการหลวงปู่ที่เคารพครับ ผมเคยพบข้อความที่มีผู้กล่าวอ้างว่าเป็นคำกล่าวของหลวงปู่ ที่ว่าฆราวาสที่รู้ ตื่น เบิกบานก็มีอยู่ด้วย ไม่เฉพาะแต่พระสงฆ์เท่านั้น(ถ้าคำกล่าวอ้างไม่ถูกต้องกระผมต้องกราบขอหลวง ปู่อภัยโทษกระผมด้วยครับ) กระผมมีความสงสัยที่อยากให้หลวงปู่ช่วยคลายความสงสัยแก่กระผมด้วยครับ "ปุจฉา":การที่จิตจะเกษมหรือเบิกบานได้นั้น ต้องมีมรรคาอย่างไรครับ ตามความเข้าใจของกระผม ต่างจริตต่างประสบการณ์ชีวิตก็น่าจะทำให้คนแต่ละประเภทมีวิถีหรือทางเดินที่ ทำให้เกษมต่างกัน ในที่นี้แน่นอนว่าเป็นวิถีที่ไม่เบียดเบียนตนและ/หรือผู้อื่นใช่มั้ยครับ รบกวนหลวงปู่ที่เคารพให้ความกระจ่างแก่กระผมด้วย กราบขอบพระคุณล่วงหน้านะครับหลวงปู่

วิสัชนา :ใครเขาจะพูดอย่างไร จะกล่าวอ้างวลีของผู้ใด คุณก็อย่าไปสนใจเขาเลย หากมุ่งหวังความเจริญ จงทำด้วยตนเอง ในวิถีแห่งความไม่ทำร้ายตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง “อย่าฝากชีวิตเอาไว้ กับฟองน้ำลาย ที่กระดกบนปลายลิ้นของผู้อื่น”

พุทธะอิสระ