ปุจฉา : กราบนมัสการองค์หลวง ปู่ เวลานอนลูกมักมีอาการหูอื้อและขยับตัวไม่ได้ พูดไม่ได้ โดยทุกครั้งลูกมีสติอยู่ยังไม่ได้หลับ ต้องพยายามดิ้นรนถึงหายจากอาการนั้น ลูกอยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรและมีวิธีรักษาอย่างไรเจ้าค่ะ กราบในความเมตตาขององค์หลวงปู่

วิสัชนา: แสดงว่าคุณตกอยู่ในภวังค์ ควายกับคน หลับแล้วฝันซ้อนฝัน ฉันว่าคุณควรสวดมนต์ ทำจิตใจให้สงบก่อนนอนเสียบ้าง อย่าเอาแต่ดูละครและเสพอารมณ์เน่าๆเอากลับไปคิดนอนฝัน

พุทธะอิสระ