ปุจฉา : กราบนมัสการองค์หลวง ปู่เจ้าคะ คุณแม่ของลูกอายุ 63 ปี ป่วยเป็นโรคเชื้อราบนเล็บเท้า ทำให้เกิดอาการปวด และเจ็บ เล็บก็เปลี่ยนรูปร่างเป็นคดงอ และออกสีเหลือง ขอความเมตตาหลวงปู่ช่วยวิสัชนา ยาที่ต้องทา หรือ ทาน และวิธีการดูแลรักษาตัวเองด้วยเจ้าค่ะ

วิสัชนา : ต้องพามาตรวจดูอาการ แล้วจึงวินิจฉัยได้ถูก

พุทธะอิสระ