ปุจฉา:    มีญาติเป็นมะเร็ง ระยะสุดท้าย แพทย์ปฏิเสธการรักษา ตอนนี้นอนรอวาระสุดท้ายอยู่ อยากกราบเรียนหลวงปู่ว่า ควรจะพาเขาสวดมนต์บทไหนดีคะ ถึงจะพาเขาไปสู่สุคติค่ะ

วิสัชนา:  บทไหนก็ได้ หากสวดด้วยใจ สวดจากใจ สวดอย่างเต็มใจ สวดแล้วทำให้ใจสงบ

พุทธะอิสระ