ปุจฉา กราบนมัสการหลวงปู่ ลูกมีอายุ 50 ปี มีอาการขยับตัวแล้วเวียนหัว ทั้งก้ม นั่งนอน หันซ้าย
หันขวา ลูกอยากทราบว่าเป็นอาการของโรคอะไรและมีวิธีการรักษาอย่างไรเจ้าค่ะ

วิสัชนา: ต้องเอามาตรวจดูให้แน่ เพราะอาการที่คุณแจงมา มันมาจากหลายสาเหตุ

พุทธะอิสระ