ปุจฉา: น้ำซาวข้าวน้ำที่2 สามารถดื่มได้ไหมครับ จะเป็นอันตรายหรือไม่ และมีผลดีอย่างไรต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานครับ


วิสัชนา: หากสะอาด ดื่มได้ ช่วยขับปัสสาวะ ลดน้ำตาล ลดความดัน


พุทธะอิสระ