ดาวน์โหลด บทเจริญพระพุทธมนต์ประกอบการฝึกอบรมวิถีจิต (ไฟล์ pdf)