แสดงธรรมประจำสัปดาห์ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)
วันที่ ๕ - ๖ กันยายน ๒๕๖๓
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
วันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๓๐ น. การปฏิบัติธรรม
เวลา ๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น
วันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๔.๓๐ น. การเจริญพระพุทธมนต์เช้า
เวลา ๐๗.๐๐ น. การตักบาตร (อาหารปรุงสำเร็จ)
เวลา ๐๘.๓๐ น. คลินิกการแพทย์แผนไทย อิสระธรรม
เวลา ๐๙.๐๐ น. แสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน
เวลา ๑๓.๐๐ น. แสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
กำหนดการวันกตัญญู วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ และวันไหว้ครู
วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
.
วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๖.๐๐ น. เปิดจำหน่ายผ้าขาว-แดง และขันไหว้ครู
เวลา ๐๗.๐๐ น. การตักบาตร (อาหารปรุงสำเร็จ)
เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีบวงสรวงไหว้ครู
เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีมาติกาบังสุกุล และเจริญมนต์พระปริตร
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีไหว้ครู เบิกบายศรี เวียนเทียนแว่นฟ้า
ทำขวัญครู ถวายขันไหว้ครู เพื่อบูชาครู
และ ทอดผ้าป่าต้นไม้
เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
🔸ลงทะเบียนจองขันไหว้ครู ตามลิ้งค์นี้ >>> ลงทะเบียนจองขันไหว้ครู
การบวชเนกขัมมะปฏิบัติกรรมฐาน เพื่อถวายพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๕ - วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 

วันวิสาขบูชา 6 พฤษภาคม 2563 วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)
งดจัดกิจกรรม ที่จะก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกัน
เพื่อช่วยกันลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรือแพร่เชื้อไวรัส
ตามมติมหาเถรสมาคม และนโยบายของรัฐบาล

หากมีกิจกรรมอื่นใด ท่านสามารถติดตามรับชม
การถ่ายทอดสด หรือ เทปบันทึกย้อนหลัง ได้ที่

YouTube: อิสระธรรม - Issaradham
Facebook: Issaradham
Facebook: หลวงปู่พุทธะอิสระ (Buddha Isara)
Facebook: Wat Onoi
Facebook: โรงเจหอคุณธรรมฟ้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)

หลวงปู่ปรารภจัดงานทำพิธีบวงสรวงนักษัตริย์ 12 ราศี
วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

กำหนดการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา
และพิธีบวงสรวงนักษัตริย์ ๑๒ ราศี
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
วันที่ ๘ -๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๑๕.๐๐ น. ลงทะเบียน/พิธีบวชเนกขัมมะ
๑๘.๐๐ น. สมาทานศีลอุโบสถ/เจริญพระพุทธมนต์เย็น

วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (วันมาฆบูชา)
๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
๐๗.๐๐ น. ตักบาตร (อาหารปรุงสำเร็จ) หน้าโรงเจ
๐๙.๐๐ น. บวงสรวง นักษัตริย์ หน้าโรงเจหอคุณธรรมฟ้า
๑๓.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น และ เวียนเทียน

วันอาทิตย์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
๐๘.๐๐ น. ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง หน้าโรงเจ
๐๙.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต (ต่อ)
๑๓.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต (ต่อ)
๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น / พระไตรปิฎก

วันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
๐๙.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต (ต่อ)
๑๓.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต (ต่อ)
๑๕.๐๐ น. ลาสิกขา

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ประชาสัมพันธ์
แสดงธรรมประจำสัปดาห์ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)
วันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๗.๐๐ น. การตักบาตร (อาหารปรุงสำเร็จ)
เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีสวดมาติกาบังสุกุล อุทิศให้ผู้มีพระคุณ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๑๓.๐๐ น. แสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน

รับสมัครบวชพระ เณร #บวชฟรี #ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
บวชตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๕ มกราคม ๒๕๖๓
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

กำหนดการทอดกฐินสามัคคี
วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีฉลององค์กฐิน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา ๙.๐๐ น. ตั้งองค์กฐิน ฟังปาฐกถาธรรม แสดงธรรม โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
เวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีทอดกฐินสามัคคี
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๑๓.๐๐ น. แสดงธรรม โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามได้ที่ มูลนิธิธรรมอิสระ
โทร ๐๓๔ ๓๑๐ ๕๐๑ - ๒