อัลบั้มภาพ: https://www.facebook.com/pg/buddha.isara/photos/?tab=album&album_id=10154875350363446

๑๐๐ วันพ่อหลวง ลูกไทยร่วมใจไปสวดมาติกาบังสุกุลถวายพ่อ
เวลาบ่ายหนึ่งโมงตรงของวันที่ ๒๐ ม.ค. ณ อาคารศิริราช ๑๐๐ ปี เต็มไปด้วยผู้คนผู้มีหัวใจกตัญญูพากันมารำลึกถึงองค์พ่อหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งด้วยการร่วมสวดมาติกาบังสุกุล และทอดผ้ามหาบังสุกุลน้อมถวายแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย

วันนี้ฉันสวดมนต์ด้วยความรู้สึกคิดถึงพระองค์ท่าน พอถึงบทพระสะหัสสะนัยพระคาถา อยู่ดีๆ น้ำตาก็ไหลจนตาฝ้าฟาง ต้องเช็ดน้ำตาอยู่หลายครั้ง

นี่แหละกระมังที่ปู่ย่าตายายท่านมักจะสอนว่า สมบัติที่มนุษย์จักนำติดตัวไปได้มีอยู่แค่ ๒ อย่างคือ ความดีกับความชั่ว

ผู้ใดที่ทำแต่ความดี มีคุณประโยชน์ จักเป็นที่โปรดปรานชื่นชอบระลึกถึงของคนทั้งหลาย แม้แต่กายจะแตกตายทำลายขันธ์ไปแล้วเนิ่นนาน ชนทั้งหลายก็จักเทิดทูนเคารพบูชากราบไหว้

แต่ถ้าผู้นั้นทำแต่เรื่องชั่วช้าเลวร้าย เป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียหาย ชนทั้งหลายก็จะด่าว่าสาปแช่งจวบจนวันตาย แม้กายแตกตายทำลายขันธ์ไปแล้ว ชนทั้งหลายเมื่อรำลึกได้ก็จักประณาม หยามเหยียดจนไม่เหลือดี

การที่ลูกไทยทุกคนต่างพากันรักและเทิดทูนบูชาองค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ ดุจดังบิดาผู้ให้กำเนิด ก็เพราะพระองค์เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรม และด้วยคุณธรรมของพระองค์นี่แหละ จึงทรงเพียรพยายามทำคุณประโยชน์ จึงเป็นเหตุให้พระพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณค่า ควรแก่ความรักเทิดทูนและจดจำ ด้วยเพราะทรงปรารถนาให้สังคมไทยมีคุณภาพ

ด้วยเหตุนี้แหละ หัวใจของคนไทยทุกคนจึงรู้สึกอาลัยรักต่อพระองค์อย่างยิ่ง เมื่อพระองค์ทรงจากพวกเราไป แต่ถึงยังไงสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้คนไทยได้ดู คือ

คุณธรรม คุณประโยชน์ คุณค่า คุณภาพ เป็นสิ่งที่ลูกไทยทุกคนควรจักน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติจวบจนชีวิตจะหาไม่ จักได้ไม่เสียใจที่ได้เกิดมาในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

ขออนุโมทนา ขอบใจ ที่ท่านทั้งหลายได้ถวายเงินทุกบาททุกสตางค์ รวบรวมได้เป็นจำนวน ๓๒๖,๒๕๐ บาท กับ ๒ ดอลลาร์สหรัฐ เงินทั้งหมดนี้พุทธะอิสระได้ส่งให้มูลนิธิธรรมอิสระนำไปมอบให้แก่มูลนิธิศิริราชพยาบาล เพื่อเป็นทุนในการจัดสร้างอาคารผู้ป่วยที่องค์พ่อหลวงได้ทรงดำริไว้ก่อนที่จะสิ้นพระชนม์ และส่วนหนึ่งก็แบ่งไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

บุญทั้งหลายเหล่านี้ ลูกไทยหลานไทยทุกคนขอน้อมทูลเกล้าถวายอุทิศเป็นพระราชกุศลแก่ดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพ่อหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งของปวงชนชาวไทย

พุทธะอิสระ