ที่มา: เฟสบุ๊ค "หลวงปู่พุทธะอิสระ"

ตั้งแต่น้ำท่วมภาคใต้ได้มีโอกาสลงไปช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยมาหลายครั้ง จนถึงวันนี้ สรุปได้ว่า ข้าวสารอาหารแห้งที่ท่านผู้เจริญทั้งหลายได้กรุณาช่วยบริจาคมา

พุทธะอิสระได้ทำหน้าที่ไปรษณีย์นำไปส่งมอบให้แก่พี่น้องประชาชนคนประสบภัยดังต่อไปนี้

วันอาทิตย์ ที่ 8 มกราคม 2560

จุดที่ 1 – ตำบล ทุ่งสัง / ท่ายาง อำเภอ ทุ่งใหญ่ จังหวัด สุราฎธานี 
- ยอด ถุงยังชีพ : 135 ถุง / น้ำดื่ม 135 โหล

จุดที่ 2 – ตำบล ดอนตะโก / หัวตะพาน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด สุราฎธานี
- ยอด ถุงยังชีพ : 105 ถุง / น้ำดื่ม 105 โหล

วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2560

จุดที่ 1 – ตำบล บ้านห้วยตง หมู่ 7 อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราฎธานี 
- ยอด ถุงยังชีพ : 105 ถุง / น้ำดื่ม 125 โหล

จุดที่ 2 – ตำบล บ้านห้วยตง อำเภอ ช.ด จังหวัด สุราฎธานี
- ยอด ถุงยังชีพ : 120 ถุง / น้ำดื่ม 125 โหล

จุดที่ 3 – ตำบล ชะอวด อำเภอ ชะอวด / ควนหนองหงส์ / นางหลง จังหวัด สุราฎธานี
- ยอด ถุงยังชีพ : 87 ถุง / น้ำดื่ม 87 โหล

จุดที่ 4 – ตำบล หนองหงส์ อำเภอ ทุ่งสง /ถ้ำใหญ่ /นาหลวนเสน /นาโพธิ์ จังหวัด สุราฎธานี
- ยอด ถุงยังชีพ : 85 ถุง / น้ำดื่ม 85 โหล

วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2560

จุดที่ 1 – ตำบล สวนหลวง ม.8 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด นครศรีธรรมราช 
- ยอด ถุงยังชีพ : 87 ถุง / น้ำดื่ม 100 โหล

จุดที่ 2 – ตำบล สวนหลวง ม.3 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านบางไทร
จังหวัด นครศรีธรรมราช
- ยอด ถุงยังชีพ : 117 ถุง / น้ำดื่ม 85โหล

จุดที่ 3 – ตำบล บางพระ อำเภอ ปากพนัง / บางตะพง / ท่าพยา 
จังหวัด นครศรีธรรมราช
- ยอด ถุงยังชีพ : 92 ถุง / น้ำดื่ม 85 โหล

จุดที่ 4 – ตำบล แก้วสวน อำเภอ นาบอน จังหวัด นครศรีธรรมราช
- ยอด ถุงยังชีพ : 65 ถุง / น้ำดื่ม 68 โหล

วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2560

จุดที่ 1 – ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช หมู่ 1
ยอด ถุงยังชีพ : 175 ถุง / น้ำดื่ม 175 โหล

จุดที่ 2 – ตำบล ควนพัง บ้านแม่ม่วง อำเภอ ร่อนพิบูลต์ จังหวัด นครศรีธรรมราช
- ยอด ถุงยังชีพ : 105 ถุง / น้ำดื่ม 105 โหล

จุดที่ 3 – ตำบล บ้านรวม อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช
- ยอด ถุงยังชีพ : 125 ถุง / น้ำดื่ม 95 โหล

จุดที่ 4 – ตำบล กรุงชิงหนำไพรวัลย์ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช
- ยอด ถุงยังชีพ : 138 ถุง / น้ำดื่ม 125 โหล

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2560

จุดที่ 1 – ตำบล นบพิตำ อำเภอ กรุงชิง จังหวัด นครศรีธรรมราช
- ยอด ถุงยังชีพ : 105 ถุง / น้ำดื่ม 85 โหล

จุดที่ 2 – ตำบล นาเรียง อำเภอ พรหม นาเรียง จังหวัด นครศรีธรรมราช
- ยอด ถุงยังชีพ : 105 ถุง / น้ำดื่ม 145 โหล

จุดที่ 3 – ตำบล ควนกลาง อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช
- ยอด ถุงยังชีพ : 115 ถุง / น้ำดื่ม 115 โหล

จุดที่ 4 – ตำบล แม่เจ้าอยู่หัว อำเภอ เชียร์ใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช
- ยอด ถุงยังชีพ : 132 ถุง / น้ำดื่ม 155 โหล

วันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2560 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ ต.เขาหัวควาย 
อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี

จุดที่ 1 - ร้านอาหาร ณิศาชล ริมแม่ตาปี หมู่ 7 ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี
ยอด ถุงยังชีพ : 25 ถุง / น้ำดื่ม 25 โหล

จุดที่ 2 - มัสยิดอิอมุลซอลาฮ์ ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
ยอด ถุงยังชีพ : 175 ถุง / น้ำดื่ม 75 โหล

จุดที่ 3 - วัดกุศลศรัทธาธรรม (วัดคุ้งยาง) หมู่ 7 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี
ยอด ถุงยังชีพ : 100 ถุง / น้ำดื่ม 0 โหล

จุดที่ 4 - แจกถุงยังชีพแก่ชาวบ้านตามริมฝั่งน้ำตาปี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี
ยอด ถุงยังชีพ : 75 ถุง / น้ำดื่ม 0 โหล

จุดสุดท้าย - ร้านอาหาร ณิศาชล ริมแม่ตาปี หมู่ 7 ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี (แล้วเดินทางกลับวัดเพื่อมารวบรวมข้าวของ)

วันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม 2560 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ จ.นครศรีธรรมราช

จุดที่ 1 - แจกถุงยังชีพแก่ชาวบ้านชุมชนบ้านปากพูน ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ยอด ถุงยังชีพ : 95 ถุง / น้ำดื่ม 95 โหล

จุดที่ 2 - วัดปากช่องนคราวาส ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
ยอด ถุงยังชีพ : 90 ถุง / น้ำดื่ม 90 โหล

จุดที่ 3 - ชาวบ้านชุมชน หมู่ที่ 3 ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นตรศรีธรรมราช
ยอด ถุงยังชีพ : 200 ถุง / น้ำดื่ม 200 โหล

จุดสุดท้าย - ชาวบ้านชุมชน หมู่ที่ 5 ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
ยอด ถุงยังชีพ : 240 ถุง / น้ำดื่ม 240 โหล

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ จ.ตรัง

จุดที่ 1 - ศูนย์อพยพ วันจำปาวนาราม ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ยอด ถุงยังชีพ : 30 ถุง / น้ำดื่ม 30 โหล

จุดที่ 2 - ชาวบ้าน หมู่ 1 ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง
ยอด ถุงยังชีพ : 30 ถุง / น้ำดื่ม 30 โหล

จุดที่ 3 - หมู่1 ตําบลนาวง อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ยอด ถุงยังชีพ : 200 ถุง / น้ำดื่ม 200 โหล

จุดที่ 4 - หมู่ 2 ตำบลบางรัก อำเภอโต๊ะหมิง จังหวัดตรัง
ยอด ถุงยังชีพ : 150 ถุง / น้ำดื่ม 150 โหล
จุดที่ สุดท้าย - หมู่ 1 ตำบลบางรัก อำเภอโต๊ะหมิง จังหวัดตรัง
ยอด ถุงยังชีพ : 100 ถุง / น้ำดื่ม 100 โหล

วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2560 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ จ.นครศรีธรรมราช

จุดที่ 1 – ตำบล แม่เจ้าอยู่หัว อำเภอ หนังไทร จ. นครศรีธรรมราช
ยอด ถุงยังชีพ : 245 ถุง / น้ำดื่ม 245 โหล
จุดที่ 2 – ตำบล แม่เจ้าอยู่หัว อำเภอ เชียงใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
ยอด ถุงยังชีพ : 245 ถุง / น้ำดื่ม 245 โหล

ซึ่งข้าวทุกเมล็ด น้ำทุกหยด เงินทุกบาท และของทุกชิ้น ที่นำไปมอบให้แก่พี่น้องผู้ประสพภัย หาใช้เป็นของพุทธะอิสระไม่

แต่เป็นของพี่น้องไทย ผู้มีหัวใจเมตตา เสียสละ เห็นอกเห็นใจ ปรารถนาจักช่วยพี่น้องภาคใต้ ให้มีชีวิตอยู่อย่างผ่อนคลาย จากความทุกข์ยากลำบากจากภัยน้ำท่วม มาเป็นเวลาแรมเดือน

และปัจจัยสิ่งของส่วนหนึ่งก็เป็นของบริษัทพฤกชเวช มูลนิธิธรรมอิสระ และวัดอ้อน้อย ที่ร่วมด้วยช่วยบริจาคมาให้พุทธะอิสระนำเอาไปช่วยเหลือพี่น้องทางใต้

หากพุทธะอิสระไม่ได้ผู้มีใจเสียสละบริจาคสิ่งของมาให้

พุทธะอิสระก็ไม่รู้ว่าจะไปหาสิ่งของตั้งมากมายเหล่านี้มาจากไหน อีกทั้งก็ต้องขอขอบคุณ ขอบใจบรรดาพระสงฆ์องค์เณร และลูกหลานชาวธรรมอิสระที่ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันบรรจุสิ่งของจัดเป็นชุดเป็นชิ้น เพื่อให้พุทธะอิสระนำแจกได้สะดวก

และต้องขอขอบคุณในน้ำใจทุกท่านที่บริจาค โอนเงินมาให้เป็นค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าน้ำมัน และใส่ซองแจกให้ผู้ประสพภัยที่บ้านพัง ครอบครัวละ ๓,๐๐๐ บาท และผู้ประสพภัยที่บ้านไม่พัง แต่ต้องกินต้องใช้จ่ายในแต่ละวัน ที่ร่วมสองเดือนมาแล้วที่พวกเขาไม่ได้มีรายได้ เพราะยางก็กีดไม่ได้ ปาล์มก็ตัดไม่ได้

พุทธะอิสระจึงขออนุญาตนำเงินของพวกท่านที่บริจาคมาจัดใส่ซองมอบให้พวกเขา ครอบครัวละ ๕๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเล็ก ๆ น้อย ๆ และเป็นกำลังใจให้แก่พวกเขาที่จักอยู่ต่อไป

ขอบคุณในทุกน้ำใจ เมื่อรวบรวมสิ่งของและเงินได้มากพอ จะนำข้าวสาร สบู่ ยาสีฟัน และเงินลงใต้ไปอีกครั้ง

แบ่งบุญให้ทุกท่าน ด้วยนะจ๊ะ

พุทธะอิสระ