ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้

ปีใหม่ขอให้ทุกอย่างสมหวัง ปีใหม่ขอให้ร่ำรวย

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของพี่น้องชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนทั้งโลก

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและโพธิบารมีขององค์พระบรมโพธิสัตว์ทุกๆ พระองค์ รวมทั้งบุญบารมีของเหล่าเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลโลก ที่พี่น้องชาวจีนทั้งหลายเคารพนับถือบูชา

ขอจงดลบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายมีพลานามัยที่แข็งแรง มีอายุยืนยาว ประสบสุขสมบูรณ์ วาสนาเพิ่มพูน ปัญญาแจ่มใส ทุกสรรพสิ่งสำเร็จได้ดังใจมุ่งหวัง

ขอจงตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความดี มีน้ำใจ รู้จักให้อภัย ไม่เห็นแก่ตัว กันทั่วหน้านะจ๊ะ

กลับมาถึงวัดโดยสวัสดิภาพปลอดภัยแล้วจ้า

พุทธะอิสระ