ขออนุโมทนาต่อบรรดาจิตอาสาทุกท่าน ที่เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ กำลังทรัพย์ และอุปกรณ์สิ่งของ วัตถุดิบต่างๆ มาร่วมประกอบอาหารให้แก่เต็นท์หมายเลข ๙

เพื่อประกอบอาหารเลี้ยงแก่พี่น้องประชาชนที่มากราบถวายบังคมพรบรมศพ

ถือว่าสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ทำ ได้เสียสละมาช่วยกันทำอาหารทั้งหมด นับตั้งแต่วันแรกที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย จนถึงวันนี้ เป็นการแสดงความกตัญญูเตเวทิตา น้อมถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์พ่อของแผ่นดิน พระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งของปวงชนชาวไทย

ทั้งยังช่วยให้กิจกรรมประกอบอาหารเลี้ยงแขกของพ่อ ได้ดำเนินมาได้ด้วยดีอย่างไม่ขาดแคลนตลอดระยะเวลาร่วม ๑ ปี
แม้ว่าเต็นท์เราจะมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ในแต่ละวันไม่ต่ำกว่า ๓-๕ หมื่นบาท เต็นท์หมายเลข ๙ ก็ยังจักยืนหยัดทำอาหารเลี้ยงแขกของพ่อต่อไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

มีคนมาพูด คนที่โพสต์ ให้เข้าหูเข้าตาฉันว่า พวกเต็นท์ประกอบอาหารจิตอาสาทั้งหลายที่อยู่มาได้จนถึงวันนี้ ล้วนได้รับวัตถุดิบและกำลังพลจากกองอำนวยการรวมทุกวัน ทุกมื้อ

เช่น เต็นท์ไหน ต้องการอะไร ก็ให้เขียนแจ้งความจำนงไปที่กองอำนวยการรวม เขาจะจัดหาวัตถุดิบเหล่านั้นมาส่งให้ทุกวันตามที่ขอ

ทั้งยังมีกำลังพลจากหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยวันละ ๑๐๐ คน มาเป็นจิตอาสาช่วยเหลือ

เช่นนี้ล่ะซิ เต็นท์หมายเลข ๙ มันถึงได้อยู่มาได้

หากไม่มีหน่วยงานรัฐสนับสนุนปานนี้ มันเก็บเต็นท์หนีไปแล้ว
ฉันไม่รู้ว่าจะไปอธิบายกับคนที่พูด คนที่โพสต์อย่างไร เพราะไม่รู้จักกัน

เพื่อพิสูจน์ความจริง พุทธะอิสระจึงให้ทนายทำเรื่องฟ้องศาลในฐานความผิด พรบ.คอมพิวเตอร์ ด้วยเจตนาที่ต้องการเห็นหน้า แล้วอธิบายให้เขาฟังต่อหน้าศาลว่า

เต็นท์หมายเลข ๙ ของพวกเรา ทำอาหารเลี้ยงประชาชนคนของพ่อมาตั้งแต่พระบรมศพยังทรงประทับอยู่ ณ โรงพยาบาลศิริราช จนถึงวันนี้ ไม่เคยได้รับงบประมาณหรือการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐหรือกองอำนวยการรวมใดๆ เลยแม้แต่ครั้งเดียว หรือสตางค์แดงเดียว

พวกเราอยู่มาได้ด้วยการสนับสนุนจากบรรดาลูกหลานไทยจิตอาสา ผู้มีหัวใจกตัญญูกตเวทิตา จงรักภักดี

อย่าว่าแต่เป็นสิ่งของหรืองบประมาณ ที่เราไม่ต้องการจากภาครัฐเลย ขนาดคนของกระทรวงวัฒนธรรมเข้ามาที่เต็นท์ เพื่อขอประวัติพุทธะอิสระจะนำไปทำใบประกาศเกียรติคุณที่ทำประโยชน์แก่แผ่นดิน

ฉันยังปฏิเสธบอกให้เขาไปทำใบประกาศเกียรติคุณนั้นให้แก่เต็นท์อื่นเถิด ฉันไม่รู้จะเอาใบเกียรติคุณมาทำไม แค่นี้ฉันก็ได้จากพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ ๙ อย่างมากมายจนไม่รู้ว่าชั่วชีวิตนี้จะทดแทนพระคุณของพระองค์ท่านได้หมดหรือไม่

ขอบคุณที่อยากให้ แต่พุทธะอิสระไม่อยากรับ คุณเอาไปให้แก่คนที่เขาต้องการรับเถิด

สรุปรวมความว่า สิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่นี้ และจักทำต่อไป คือการทำตามคำสอนของพ่อ ที่ทรงอยากเห็นลูกไทยหลานไทยทุกคนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดิน ดังเช่นที่พระองค์ทรงทำให้ดู เป็นครูให้เห็นมาตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์

มาช่วยกันทำประโยชน์ต่องานพระบรมศพขององค์พ่อหลวงกันให้มากๆ นะจ๊ะ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลต่อองค์พ่อหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง โดยเฉพาะเต็นท์หมายเลข ๙ ยังต้องการความสนับสนุนอยู่เป็นจำนวนมาก

พุทธะอิสระ