Print
Hits: 1700

คลิปวีดีโอขาดทุนคือกำไร พระราชดำรัสขององค์พ่อหลวง ร.๙

ด้วยความเชื่อในพระราชดำรัสขององค์พ่อหลวง ร. ๙ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้ทรงพระราชทานเอาไว้

อีกทั้งได้ลองพิสูจน์ในพระราชดำรัสที่ว่า ขาดทุนคือกำไร จนเป็นที่ประจักษ์ด้วยตนเองมาช้านานแล้วว่า

องค์พ่อหลวงทรงปรารถนาอย่างยิ่ง ที่จักทำให้สังคมทุกชนชั้นต่างอยู่ร่วมกันด้วยความพึ่งพิงอิงแอบอาศัยกันและกัน

เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันด้วยความช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างถูกต้อง ตรงต่อเป้าประสงค์ของผู้คนในสังคมนั้นๆ

เมื่อทุกคนมีความเชื่อเช่นนี้ จักทำให้ผู้คนในแผ่นดินมากไปด้วยความรัก ความสามัคคี ยิ่งต่างฝ่ายต่างมีน้ำใจ รู้จักให้อภัยไม่เห็นแก่ตัว

ผู้คนในแผ่นดินนี้ จักกลายเป็นพลังขับเคลื่อนให้แผ่นดินนี้ มั่งคั่ง มั่นคง เจริญรุ่งเรือง

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี้แหละ พุทธะอิสระและชาวครอบครัวธรรมอิสระทุกคน จึงมุ่งมั่นที่จักดำเนินชีวิตตามหลักพระราชดำรัส ขาดทุนคือกำไร อย่างต่อเนื่องยาวนาน

หลายเดือนของปี ๒๕๕๔, ๒๕๕๕, ๒๕๕๖, ๒๕๕๗ ที่พวกเราลงพื้นที่ตะลอนๆ ไปตามจังหวัดต่างๆ ทั้งเหนือ ใต้ ออก ตก อีสาน เพื่อทำโรงทานปรุงอาหาร แจกข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัยช่วยน้ำท่วม

๑ ปีเศษ ของงานออกพระเมรุพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ เต็นท์หมายเลข ๙ ที่ท้องสนามหลวง

๙ วันของการตั้งโรงทานประกอบอาหารเลี้ยงผู้คนในงานพระราชพิธี เถลิงถวัลยสิริราชสมบัติ ของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๑๐

และ ๔๐ ปีของการแจกมหาทานแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ ปีละไม่ต่ำกว่า ๒ พันครอบครัว

วันเด็กของทุกปี ณ ลานอเนกประสงค์ ของวัดอ้อน้อย มูลนิธิธรรมอิสระ ล้วนคลาคล่ำไปด้วยเด็กๆ และพ่อแม่ผู้ปกครองที่ทยอยกันมาร่วมงานวันเด็ก ปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ คน

กิจกรรมกำไรบุญ ขาดทุนตังค์เหล่านี้ ของพวกเราชาวครอบครัวธรรมอิสระได้กระทำตามพระบรมราโชบาย ขององค์พ่อหลวง ร.๙ มาตลอด ๔๐ กว่าปี

ที่หยิบยกขึ้นมาเล่า หาได้มีเจตนาอวดอ้าง แต่ต้องการจักบอกกล่าวแก่ท่านทั้งหลายให้ได้ทราบว่าพวกเรารับรู้อยู่แก่ใจว่า พระราชดำรัสขององค์พ่อหลวง ร.๙ นั้นช่างวิเศษศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

เพราะพระองค์ทรงสอนให้เราได้รับรู้ถึงหลัก แห่งอริยธรรมอันวิเศษ คือ “ขาดทุนสมมุติ แต่กำไรปรมัตถ์”

ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ต้องปฏิบัติอย่างจริงจังมาอย่างยาวนานเท่านั้น จึงจักเห็นผล

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ปีนี้เป็นวันคล้ายวันเสด็จสู่สวรรคาลัยขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง

จึงใคร่เชิญชวนลูกหลานไทยทั้งหลาย ผู้มีหัวใจรัก ภักดี กตัญญู กตเวทิตา ได้มาร่วมกันจัดงานถวายพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการร่วมกันเป็นเจ้าภาพนิมนต์พระสวดมาติกา บังสุกุล น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารพระเพลทั้งวัด และร่วมด้วยช่วยกันตั้งโรงทานประกอบอาหารคาวหวานเลี้ยงพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน

หลังจากนั้นพวกเรามาช่วยกัน แจกมหาทานข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ ๙๙๙ ครอบครัว

พร้อมทั้งมาร่วมบวชเนกขัมมะ ถือศีลแปดปฎิบัติธรรม ตลอด ๔ วัน ๓ คืน เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ดวงพระวิญญาณของอดีตบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ทุกๆ พระองค์

ซึ่งวันที่ ๑๓ ตุลาคมนี้ตรงกับวันออกพรรษาพอดี

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ก็เป็นวันตักบาตรเทโวโรหณะ อันเป็นวันมหาปวารณาที่คณะสงฆ์ทั่วโลก จักทำการปวารณาเพื่อความอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี

ชาวเราทั้งหลายก็ถือโอกาสมาบวช แล้วปวารณาต่อกัน เพื่อลดมานะ ทิฐิ ความถือตัวถือตน และแสดงตนให้เป็นผู้พรั่งพร้อมที่จักเปลี่ยนแปลงนิสัย แก้ไขพฤติกรรม

หวังว่าทุกท่านคงจะมาร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวที จงรักภักดีต่อองค์พ่อหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งกันอย่างพร้อมพรั่งนะจ๊ะ

พุทธะอิสระ