Print
Hits: 7918

 

 ลูกรัก
ถ้าเจ้าจักถามพ่อว่า
สติและสมาธิ นั้นเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่
พ่อก็ต้องตอบว่า มันคนละเรื่องกัน
แต่เป็นเหตุและผลของกันและกัน
สติเป็นเหตุ สมาธิเป็นผล
ถ้าพูดถึงการฝึกสติ ก็คือการฝึกระลึกได้
แต่ถ้าพูดถึงการฝึกสมาธิ
ก็คือการสร้างฐานที่ตั้งของการระลึกได้
และขยายผลสติให้มีประสิทธิภาพและเปลี่ยนเป็นพลัง

คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่าน