เสียงอ่านหนังสือโดยหลวงปู่ฯ

เสียงอ่านหนังสือโดยหลวงปู่พุทธะอิสระ จากหนังสือที่หลวงปู่ฯได้รจนาขึ้น

https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1682799948706114/


คลิปที่เคยถ่ายทอดสดทางเฟสบุ๊ค รายการ " หยิบมาเล่า " เวลา 14.30 น.
ณ บริเวณวัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ)

วันที่ 4 ตุลาคม 2559   เรื่องที่ 9 มฆเทวราช
https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1685188508467258/

วันที่ 3 ตุลาคม 2559   เรื่องที่ 8 สังวรชาดก
https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1684666498519459/

วันที่ 30 กันยายน 2559   เรื่องที่ 7 พระเทวทัต ตอนวัตถุ 5 ประการ
https://www.youtube.com/watch?v=Ycj2rf4IKYE

วันที่ 29 กันยายน 2559   เรื่องที่ 6 กัฎฐหาริ
https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1682192192100223/

วันที่ 28 กันยายน 2559   เรื่องที่ 5 เทวธรรม
https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1681662495486526/

วันที่ 27 กันยายน 2559   เรื่องที่ 4 พระโลฬุทายีเถระ
https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1681159615536814/