ถ่ายทอดสดการแสดงธรรม - ปฏิบัติกรรมฐาน
โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ. กำแพงแสน จ.นครปฐม
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560
https://www.facebook.com/issaradham/videos/1780406102278831/