คลิปพิธีเทศน์สอนนาค–พิธีมอบผ้าไตร
โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดอ้อน้อย
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1716403425345766/