วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560
หลวงปู่พุทธะอิสระ แสดงธรรม บ่าย
ณ ศาลาปฎิบัติธรรม วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

https://www.facebook.com/issaradham/videos/1922446788074761/