หมวด: ปุจฉาวิสัชนา - ธรรมะ
ปุจฉา: สังขารในปฏิจจสมุปบาท กับสังขารคือร่างกาย เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร
โดย: หลวงปู่พุทธะอิสระ
วันที่: 24 มิถุนายน​ 2563 (9.00 น.)
จาก: รายการ ปกิณกะธรรม เพื่อนใจวัยเก๋า EP.84
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม​

ติดตามรับชมด้ทาง Youtube : Issaradham >>>