ปุจฉา : สอบถามเรี่องอาการไอเรื้อรัง กินยาแผนปัจจุบันแล้วก็ไม่หาย  บางครั้งหายใจเหมือนแมว    มีหมอยาแผนโบราณ แนะนำให้เอาขนนกยูงเผาละลายน้ำผสมเกลือแล้วดื่ม ขนนกยูงเป็นยาได้ด้วยหรือค่ะ ขอความเมตตาจากหลวงปู่แนะนำด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

วิสัชนา : ขนนกยูงจัดอยู่ในประเภทเรียกว่า  สัตว์วัตถุ  จัดเป็นส่วนประสมของยาได้  ส่วนจักแก้โรคอะไรได้บ้าง  มันขึ้นอยู่กับส่วนผสม  ส่วนโรคไอของคุณ  น่าจะต้องหาสาเหตุว่า  ไอมาจากอะไร  เช่น  หลอดลมอักเสบ  เพราะเป็นวหวัดเรื้อรัง  ทอมซิลอักเสบ คออักเสบ  ปอดอักเสบ  แม้ที่สุดเป็นโรคติดเชื้อต่างๆ ในลำคอ  ก็ทำให้ไอได้  จะให้แน่คุณควรไปตรวจดูแล้วจึงจะกินยา  หรือหากมีเวลาว่าง  ตอนเช้าอาทิตย์ต้นเดือน  ฉันจะตรวจรักษาโรค  คุณก็มารับบัตรคิว  แล้วรอให้ตรวจดูก็ได้

พุทธะอิสระ