วันเฉลิมฉลองตรุษจีนของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนปีนี้

ขอให้ทุกคนสุขภาพดี อายุยืนยาว
มีกำลังกายและใจที่แข็งแรง
มีลูกหลานกตัญญู
ครอบครัวมั่งคั่ง ฐานะมั่นคง
ปัญญาดี
แคล้วคลาดปลอดภัย ขึ้นเหนือล่องใต้ เดินทางใกล้ไกล ขอให้สวัสดีมีชัยปลอดภัยทุกท่าน

พุทธะอิสระ