ตอนที่แล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๕ ทรงได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากมหามิตรรัสเซียบีบให้ฝรั่งเศส ยอมที่จะถวายการต้อนรับ และร่วมเจรจา ในข้อพิพาทที่ฝรั่งเศสกระทำต่อสยาม
โดยฝรั่งเศส ได้ให้คำมั่นสัญญาว่า จะส่งตัวแทนเดินทางไปประเทศสยาม เพื่อดูปัญหา และหาวิธีพูดคุยประนีประนอม ทำให้สนธิสัญญาต่างๆ เป็นธรรมแก่สยามให้มากขึ้น
หลังจากที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประสบความสำเร็จในการเสด็จเยือนฝรั่งเศส ซึ่งเป็นประเทศคู่ขัดแย้งได้แล้ว จึงทรงดำริที่จะดำเนินกุศโลบายเสด็จไปยังประเทศอังกฤษ ผู้ล่าอาณานิคมที่ร่ำๆ ว่าจะกลายเป็นคู่ขัดแย้งต่อสยามอีกประเทศหนึ่ง
ถึงขนาดแอบทำข้อตกลงลับๆ กับฝรั่งเศส ที่จะแบ่งดินแดนอุษาคเนย์ออกเป็นสองฝ่าย โดยเอาสยามเป็นรัฐกันชนระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๕ จึงทรงปรึกษาหาข้อมูลกับ เจ้าพระยาอภัยราชา ชาวเบลเยี่ยม ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศของสยามว่า
ประเทศใดในยุโรปเป็นที่เกรงใจแก่อังกฤษบ้าง
เจ้าพระยาอภัยราชา จึงทูลถวายรายงานว่า ประเทศเยอรมนี น่าจะเป็นที่กริ่งเกรงของอังกฤษมากโขอยู่ ด้วยเพราะประเทศเยอรมนีเป็นมหาอำนาจเคียงคู่กับรัสเซีย อีกทั้ง จักรพรรดิวิลเฮ็ล์มที่ ๒ แห่งเยอรมนี ก็ทรงมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับสยาม
ทั้งจักรวรรดิเยอรมนีก็วางตัวเป็นกลางต่อการเมืองระหว่างประเทศ หลายประเทศในทวีปยุโรปจึงให้ความเกรงใจ
และจักรพรรดิวิลเฮ็ล์มที่ ๒ แห่งเยอรมนี ยังทรงถวายคำแนะนำต่อปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในสยามแก่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่า
สยามสมควรยินยอมให้กองกำลังของประเทศมหามิตร เข้ามาตั้งฐานทัพในสยาม
ทว่าคำแนะนำนั้นได้รู้ไปถึงอังกฤษ
อังกฤษจึงแสดงท่าทีคัดค้านสุดกำลัง ด้วยกลัวว่า หากเยอรมนีสามารถเข้ามาตั้งฐานทัพในสยามได้ สยามจะตอบแทนเยอรมนีด้วยการให้สัมปทานพลังงานเชื้อเพลิงในแดนสยาม
ซึ่งเป็นผลประโยชน์มหาสาร ที่อังกฤษหมายตาเอาไว้ และหากเป็นเช่นนั้นจริงๆ ก็เท่ากับเยอรมนีจะเข้ามามีอิทธิพลในดินแดนอุษาคเนย์ ซึ่งก็จักไม่เป็นผลดีต่อฝรั่งเศส และอังกฤษเลย
เมื่อ พระเจ้าอยู่หัว ร.๕ ทรงทราบกลในของการเมืองระหว่างประเทศที่อังกฤษมีความกังวลต่อเยอรมนีเช่นนั้น
จึงทรงดำริว่า ในสถานการณ์แสนยากลำบากเช่นนี้ของสยาม คงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องพึ่งพาประเทศมหาอำนาจอย่างเยอรมนี สยามจึงจะหลุดพ้นเงื้อมมือของอังกฤษและฝรั่งเศส ที่จ้องจะเข้ามายึดครองดินแดนสยาม
ด้วยเหตุผลเหล่านี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงเสด็จเยือนเยอรมนี โดยมีพระจักรพรรดิวิลเฮ็ล์มที่ ๒ แห่งเยอรมนี ทรงถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติดุจดังพระญาติสนิท
โปรดติดตามตอนต่อไป...
พุทธะอิสระ

There are hundreds of reasons why Thais adore the monarchy (chapter 13)
January 24, 2021
The last chapter mentioned that His Majesty King Chulalongkorn (King Rama V) received support from Russia, as a great ally of Siam. France was forced to extend a grand welcome to the King of Siam’s visit and negotiate on the Treaty signed with Siam. France gave a commitment to send its representative to Siam to investigate the issue and find a compromising solution on how to make the Treaty fairer for Siam.
After King Chulalongkorn had accomplished his visit to France, with which Siam had a conflict, the King thought of visiting the United Kingdom, an imperialist country, which was likely going to have a conflict with Siam.
The United Kingdom secretly made an agreement with France to divide Southeast Asia into two parts and keep Siam as a buffer state between France and the United Kingdom.
King Chulalongkorn (King Rama V) sought advice from Chow Phya Abhai Raja (Gustave Rolin-Jaequemyns), the Belgian foreign affairs advisor, which European country that the United Kingdom respected.
Hence, Chow Phya Abhai Raja informed the King that the United Kingdom respected Germany a great deal because Germany was a superpower like Russia. Kaiser Wilhelm II, the German emperor, also has had amicable tie with Siam.
The German empire took a neutral stance in international politics. As a result, several European countries were respectful to Germany.
In addition, the German emperor Wilhelm II also counseled to King Chulalongkorn that Siam should allow troops of Germany, as a great ally, to set up a military base in Siam.
Then, the United Kingdom heard about such advice.
As a result, the United Kingdom strongly opposed the idea. The United Kingdom feared that if Germany set up a military base in Siam, Siam would reciprocate Germany with energy concession in Siam.
Energy concession was huge benefit that the United Kingdom had kept an eye on. And if this really happened, it meant Germany would have a strong influence over Southeast Asia, which would not be beneficial for France and the United Kingdom.
When King Chulalongkorn (King Rama V) knew about the British concerns over Germany ‘s role in international politics, the King, therefore, thought that in such a very difficult situation of Siam, there would not be any other alternative except dependence on a superpower like Germany. This would enable Siam to escape the grasp of the United Kingdom and France which were waiting to seize Siam.
Owing to these reasons, King Chulalongkorn visited Germany. Emperor Wilhelm II of Germany extended a grand and cordial welcome to King Chulalongkorn, as a close relative.
To be continued…
Buddha Isara