วันนี้แม้จะเป็นวันที่คนเกือบทั่วประเทศ เขาลุ้นดีใจ ที่จะได้เงินเยียวยาจากรัฐบาล
แต่คุณตา แกก็หาได้ตื่นเต้น เหมือนกับชาวบ้านเขาไม่ แกยังออกเดินเก็บเศษขยะจากชายทะเล รวมเอาไว้ขายเหมือนเดิม
เข้าไปคุยกับแก บอกให้แกรู้ว่า ฝาขวดพลาสติก หากเราแยกออกจากตัวขวด เราจักขายได้ราคาแพงมากกว่าตัวขวดถึง กิโลละ ๓-๔ บาท ทีเดียว
แกบอกว่าไม่เคยแยก ขายมันทั้งตัวและฝามานานแล้ว
เราก็บอกแกว่า หากตาแยกจะได้เงินเพิ่มขึ้นอีกนะ
ตาแกพูดโดยไม่คิดว่า แบ่งให้คนซื้อเขาได้กำไรบ้าง เขาต้องลงทุน เรามิได้ลงทุนอะไร แค่ลงแรงเฉยๆ
ด้วยวิธีคิดแบบนี้หล่ะกระมัง ที่ทำให้แกดูไม่ทุกข์ร้อนอะไรกับเขา
ขอเพียงมีชีวิตอยู่กับวันนี้ให้ดีที่สุด
ไม่ทะเยอทะยานเกินตัว
เลี้ยงชีวิตตามความสามารถที่หาได้
พยายามพึ่งพาอาศัยตนเองให้มากที่สุด
พยายามอดออม และรู้จักแบ่งปัน เท่าที่พอให้ได้
วางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีและหามาได้ ให้เหมาะสมกับความสามารถของตน
ควบคุมอารมณ์และจิตใจ อย่าให้ไหลไปในอารมณ์ที่ทำให้เกิดทุกข์
เหล่านี้คือหลักคิด ของผู้ที่จะอยู่รอดในวิกฤตโควิด และเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองในขณะนี้
พุทธะอิสระ