คลิปวีดีโอ หลวงปู่พุทธะอิสระนำเจริญพระพุทธมนต์เย็น และอบรมพระเณร ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐
https://www.facebook.com/issaradham/videos/1796337497352358/