งานแสดงธรรมประจำวันอาทิตย์ที่สองของเดือน วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ. ศาลาปฏิบัติธรรม วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

  • 10.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    https://www.facebook.com/issaradham/videos/1817576761895098/