รายการปกิณกะธรรมยามเช้า วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561
โดย หลวงปู่พุทธะอิสระณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัดทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
เรื่อง ที่มาของเรื่องมหาเวสสันดรชาดก