วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561
หลวงปู่พุทธะอิสระ ร่วมงานบำเพ็ญกุศล
ฟังสวดพระอภิธรรม และแสดงธรรม
อุทิศถวายพระอาจารย์ ชัยณรงค์ อุปสโม
ณ สำนักสงฆ์เขมาภิรโต บ้านพุน้ำร้อน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี