ปุจฉา :   ญาติที่ตกนรก เราจจะอุทิศผลบุญไปให้ได้หรือไม่ หากได้ต้องเป็นบุญแบบไหนครับ

วิสัชนา – อุทิศบุญน่ะ อุทิศได้ แต่เขาจะได้รับก็ต่อเมื่อพ้นจากนรกแล้ว

พุทธะอิสระ