รายการปกิณกะธรรมยามเช้า วันวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
เรื่อง การทำใจให้ดี และ แนะนำด้านหน้าอาคารวิหารพระโพธิสัตว์

https://www.facebook.com/issaradham/videos/1975294032790036/

https://www.facebook.com/issaradham/videos/1975308712788568/

https://www.facebook.com/issaradham/videos/1975310969455009/