รายการปกิณกะธรรมยามเช้า วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561
โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัดทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี
เรื่อง งานบำเพ็ญกุศลถวายสรีระสังขารพระอาจารย์ชัยณรงค์