ปุจฉา : ขออนุญาตเรียนถามเรื่องกัลยามิตรเจ้าค่ะ

1. เราจะหากัลยาณมิตรทางธรรมที่แนะนำธรรมะได้อย่างไร ที่จะเหมาะกับจริตของเราคะ
2. เราควรจะปาวารณาตัวเองอย่างไรขอท่านเป็นครูบาอาจารย์ของเรา เพราะว่าบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าท่านผู้นั้นจะยอมรับสั่งสอนเราหรือไม่คะ
ขอบคุณค่ะ

วิสัชนา : ตอบข้อ 1: หาได้ที่วัดอ้อน้อย ธรรมะอิสระจ๊ะ (อันนี้รู้สึก ง้อๆ นิดๆ นะจ๊ะ)

ตอบ ข้อ 2 : ไม่ยาก คุณก็เริ่มฟังคำสอนของท่าน นำสิ่งที่ท่านสอนมาลองปฏิบัติดู จนประสบผลสำเร็จ ผลนั้นเป็นที่พึ่งแก่คุณได้ เท่านี้คุณก็ได้ชื่อว่าเป็นศิษย์ท่านแล้ว

พุทธอิสระ