ปุจฉา : กราบนมัสการองค์หลวง ปู่ที่เคารพ ลูกขออนุญาติปุจฉาเจ้าค่ะ... ในขณะหนึ่ง ๆ จะมีจิตเกิดและแตกดับได้พร้อม ๆ กันมากกว่า 1 ดวงมั๊ยเจ้าคะ? หรือว่าจริง ๆ แล้วมันเป็นการเกิดและแตกดับที่รวดเร็วมากของจิตแต่ละดวงจนเสมือนกับว่ามัน เกิดขึ้นพร้อม ๆ กันเจ้าคะ?
เหตุผลที่ลูกเกิดปุจฉาข้อนี้เพราะว่า ช่วงนี้งานเข้าชุกมาก ๆ จนแทบจะตลอดเวลารู้สึกเหมือนกับต้องทำอะไรหลาย ๆ อย่างพร้อม ๆ กัน แต่พอลองจับอารมณ์เข้าไปลึก ๆ กลับรู้สึกได้อีกอย่างว่ามันเป็นแค่การสลับไปมาระหว่างงานหลาย ๆ ชิ้น แต่จริง ๆ แล้ว ณ ขณะหนึ่งเราจะทำแค่อย่างเดียว รับรู้ และรู้สึกแค่ในเรื่องเดียว --- นมัสการเจ้าค่ะ :-)

วิสัชนา : จิตไม่ได้เกิดดับพร้อมกัน จิตเกิดทีละดวง และก็ดับทีละดวง เช่น เมื่อกุศลจิตเกิด อกุศลจิตก็จะยังไม่เกิด ต่อเมื่อใดที่กุศลจิตนั้นดับไปแล้ว อกุศลจิต หรือ อัพยากฤตจิต ก็จะเกิดต่อมา สุดแต่เหตุปัจจัย นำพา

ส่วนที่เราไม่รู้สึกว่ามันเกิดดับ เพราะความสืบเนื่องที่เรียกว่า สันตติ แต่เมื่อใดที่มีเหตุปัจจัย มาชักชวน สันตติจิต นั้น จะเปลี่ยนเรื่อยไป ตามเหตุปัจจัย ที่ชักชวน นั้นๆ เราจึงรู้สึกว่า ทำงานได้ในเวลาเดียวกันหลายๆ เรื่อง ซึ่งที่จริงแล้ว เรื่องเก่ามันตายไปแล้ว เรื่องใหม่จึงเกิดขึ้นได้

พุทธะอิสระ