ปุจฉา : อธิษฐานอาหารใส่บาตรแล้ว แต่มีเหตุให้ไปใส่ไม่ได้ อาหารนี้นำมารับประทานเองจะผิดหรือไม่ครับ

วิสัชนา – ของ ๆ คุณ เป็นสิทธิของคุณ จะให้หรือไม่ให้ หากจะผิดก็คงผิดที่ความรู้สึกว่า คิดแล้ว พูดแล้ว ทำไม่ได้ แค่รู้สึกว่าผิดเช่นนี้ ฉันก็ว่าดีกว่าผู้ที่ใจด้าน ไม่รู้สึกดีชั่ว ผิดถูก อย่าคิดมากเลยคุณ เดี๋ยวก็เช้าแล้ว ค่อยใส่บาตรพระองค์ต่อไปได้อีก

พุทธะอิสระ