ปุจฉา : อธิษฐานปัจจัยเพื่อเก็บไว้ใส่บาตรทุกวันแทนการออกไปใส่บาตร จะได้ผลบุญเหมือนกันกับใส่บาตรจริงๆหรือไม่ครับ

วิสัชนา – เหมือนกัน

พุทธะอิสระ