ปุจฉา : นำปัจจัยที่เราอธิษฐานทำบุญค่าน้ำ-ไฟไปใช้ทำบุญสร้างเสนาสนะจะผิด/บาปหรือไม่

วิสัชนา – ไม่เป็นไร ดีกว่าไม่คิดจะทำอะไรเลย

พุทธะอิสระ