ปุจฉา :ผู้ที่รักษาศีล5เป็นปกติและศรัทธาในการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำ จิตจะพัฒนาเข้าไปสู่โลกุตรได้หรือไม่ครับ

วิสัชนา – ต้องมีปัญญา รู้ชัดตามความเป็นจริงด้วย

พุทธะอิสระ